Skip to content Skip to footer
 1. Εισαγωγή

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.dmedu.gr , καθώς και το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστοτόπου.

Σας παρακαλούμε να επιστρέφετε τακτικά σε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να κάνετε αγορά των υπηρεσιών.

Οι  Όροι Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») αποτελούν μια ανεπιφύλακτη και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «i-SOFTWARE PROVIDER» , η οποία εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Καντανολέων , αριθμ. 11, τηλ. 2821049013, ΑΦΜ 065652166, Δ.Ο.Υ Χανίων και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Πηνελόπη Σπυρίδη (εφεξής «Εμείς», «Εμάς», «εμάς», «μας» ή η «Επιχείρηση»), και διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας http://www.dmedu.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), καθώς και του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής συλλογικά με την Ιστοσελίδα, οι «Υπηρεσίες» και αυτοτελώς ως προς τα παρεχόμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα, τα «Προϊόντα») και του περιεχόμενου σε αυτήν ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη κρίση της και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή και να διακόπτει την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή. Με την προβολή, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών ή αγοράς προϊόντων εγγυάστε ότι διαθέτετε την απαραίτητη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωση σας δικαιοδοσία, για την προβολή, την πρόσβαση ή τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε ενήλικοι και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και τις υποχρεώσεις  που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό του παιδιού σας. Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. Νόμιμη Χρήση της Ιστοσελίδας

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού  ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Κάθε χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενα από αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει την Επιχείρηση και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και τα προστατευόμενα αγαθά του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται ο χρήστης: να προσβάλει πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, να εκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση, να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία.

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, απαίτηση τρίτου ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς εύλογων δικηγορικών αμοιβών), η οποία οφείλεται σε ή προκύπτει από τη μη ορθή χρήση των Υπηρεσιών ή κάθε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

 1. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της Επιχείρησης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής ή άλλης) από οποιαδήποτε νομική βάση και αν απορρέουν, ούτε για τυχόν ζημία (έμμεση, άμεση, θετική, αποθετική ή άλλη), προκληθείσα σε επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οφείλεται σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και Προϊόντων που διατίθενται από αυτήν ή και σχετίζεται με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη νόμιμο κάτοχο αυτής, ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας. Αντίστοιχα η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη ορθή ή μη λελογισμένη χρήση της πιστωτικής κάρτας.

Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της ή των διακομιστών της (server), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.dmedu.gr (εφεξής ενιαία «η Ιστοσελίδα») είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π ) ανήκουν είτε στην Επιχείρηση είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.
Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Επιχείρηση ή οι πάροχοι άδειας αυτής.
Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την Επιχείρηση είτε σε τρίτους. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Επιχείρησης ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.
Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων  από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής (πχ για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η Επιχείρηση  διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα www.dmedu.gr.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Επιχείρησης ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Επιχείρηση παύει να ισχύει.

Συμφωνείτε ότι: (α) δεν θα αποκαλύψετε στοιχεία που εμπίπτουν στην Ιδιοκτησία της Επιχείρησης μας και (είτε κατά την περίοδο ισχύος της άδειας χρήσης είτε αργότερα) δεν θα γνωστοποιήσετε, παρέχετε ή μεταδώσετε μέρος αυτής σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μορφή, (β) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης μας ανήκουν στην Επιχείρηση, (γ) δεν έχετε κανένα δικαίωμα επί της Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης παρά μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και (δ) δεν έχετε κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρους του Λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα ή σε μη ασφαλισμένη κωδικοποίηση. Η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν χορηγεί σε εσάς οποιαδήποτε δικαιώματα στη πνευματική ιδιοκτησία. Η από μέρους σας χρήση του λογισμικού δεν αποτελεί μεταβίβαση σε εσάς οποιουδήποτε τίτλου πνευματικής ιδιοκτησίας για το λογισμικό και δεν λαμβάνετε οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με το λογισμικό αλλά σας παρέχεται μόνο η άδεια περιορισμένης χρήσης. Συμφωνείτε να μη τροποποιείτε ή μεταβάλλετε το λογισμικό με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται από εσάς η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου του λογισμικού. Τυχόν παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό θα έχει ως αποτέλεσμα την αστική και ποινική σας ευθύνη.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

 1. Ανήλικοι χρήστες

Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

 1. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από τους χρήστες

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον ιστότοπο

Ως χρήστης αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να  :

-Μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας αν είστε ανήλικος χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα σας βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

-Μην κάνετε χρήση ψευδών, παραπλανητικών ή ανακριβών στοιχείων.

-Μη παραπλανήστε ή προσπαθήσετε να εξαπατήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικών πρόσβασης χρηστών.

-Μη περιορίστε, απενεργοποιήστε ή αλλιώς παρεμβαίνετε σε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.

-Μην πραγματοποιήσετε εταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων (trojans) ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε μέρους ή τροποποιεί, υποβαθμίζει, διακόπτει, τροποποιεί ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις δυνατότητες, τις λειτουργίες ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.

– Μην χρησιμοποιήσετε το τον ιστότοπο με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

– Να μην κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κακής συμπεριφοράς.

-Να μη πραγματοποιήσετε προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή ατόμου ή χρήση του ονόματος χρήστη άλλου χρήστη.

-Να μην πραγματοποιήσετε προσπάθεια παράκαμψης τυχόν μέτρων του Ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.

-Να μην αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.

– Να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

-Να μην κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και / ή διευθύνσεων email χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προσχηματισμούς.

-Να μην χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή διαφορετικά χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.

-Να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω των υπηρεσιών ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την γραπτή άδεια μας.

-Να μην κάνετε χρήση οποιαδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση  περιέχετε σε αυτόν.

-Να μην αντιγράφετε, τροποποιείτε, παραφράζετε ή αναδημοσιεύετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

 1. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Το dmedu.gr εμπεριέχει δεσμούς (links), email και διαφημίσεις που παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το dmedu.gr , ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η επιχείρηση δεν φέρει επίσης ουδεμία ευθύνη για εξωτερικά λίνκ που παραπέμπουν στο dmedu.gr. Για το περιεχόμενο η οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στον εκάστοτε δικαιούχο του τόπου αυτού, ο οποίος έχει και την αποκλειστική κάθε είδους ευθύνη όπως την ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Το dmedu.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπονται μέσω αυτών ή ό,τι συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων πριν από τη χρήση τους.

Το dmedu.gr, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει, να αποκλείσει ή να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιουσδήποτε δεσμούς (links) που είναι στον δικό του ιστοχώρο. Το dmedu.gr δεν ευθύνεται ούτε καταβάλλει οιοδήποτε είδος αποζημίωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ηθική ή εταιρική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση αυτών των υπηρεσιών ή για τυχόν παραλήψεις ή αναβαθμίσεις που συνδέονται με την προβολή τους στο dmedu.gr.

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του dmedu.gr είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησης  μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του dmedu.gr ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing).

 1. Όροι αγορών

9.1 Εύρος εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στη παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από την «i-SOFTWARE PROVIDER» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (εφεξής «επιχείρηση») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.dmedu.gr (εφ’εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»).

9.2 Ηλεκτρονικό κατάστημα

Οι υπηρεσίες της επιχείρησης που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας προς λιανική πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τη πολιτική απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

9.3 Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για τη Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η επιχείρηση παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα φωτογραφίες, απεικονίσεις, έγγραφα, ανακοινώσεις), και τα προϊόντα ως έχουν χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή, είτε συναγόμενη (με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας). Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής ή άλλης) από οποιαδήποτε νομική βάση και αν απορρέουν, ούτε για τυχόν ζημία (έμμεση, άμεση, θετική, αποθετική ή άλλη), προκληθείσα σε επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οφείλεται σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και Προϊόντων που διατίθενται από αυτήν ή και σχετίζεται με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν σε εσάς κατά τη πρόσβαση ή κατά τη διάρκεια στην ιστοσελίδα μας καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.  Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί μη διαθεσιμότητας τους.

9.4 Στοιχεία Πωλητή

Ο πωλητής του καταναλωτή είναι η Επιχείρηση με την επωνυμία «i-SOFTWARE PROVIDER» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ και το διακριτικό τίτλο «i-SOFTWARE PROVIDER.», η οποία εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Κανταναλέων , αριθμ. 11, τηλ. 2821049013, ΑΦΜ 065652166, Δ.Ο.Υ Χανίων και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Πηνελόπη Σπυρίδη.

9.5 Κατάρτιση πώλησης

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας σας, καθοδηγείστε βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Μόλις πατηθεί το κομβίο «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά του κλειδιού – κωδικού (άδεια χρήσης) για χρήση της υπηρεσίας (τεστ) που βρίσκεται στο καλάθι του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών. Η κάθε παραγγελία θα αρχειοθετείται στις βάσεις δεδομένων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά ο νόμος ή μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία θα σας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα πιστοποιεί την παραλαβή/λήψη της παραγγελίας από την Επιχείρηση. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με την Επιχείρηση. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε τη παραγγελία αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να τη διορθώσετε.

9.6 Λόγοι πιθανής απόρριψης της παραγγελίας σας :

Η εκάστοτε παραγγελία υπόκειται σε έγκριση από την επιχείρηση η οποία έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε απόρριψή της για τους εξής λόγους :

α. Αν τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

β. Εάν υπάρχουν περιορισμοί αποστολής για κάποιο προϊόν.

γ. Εάν δεν έχουμε λάβει ειδοποίηση ότι έχει εγκριθεί η πληρωμή σας.

δ. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στη παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα , όπως λάθος τιμολόγησης ή λάθος στη περιγραφή. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών , η επιχείρηση δεν υποχρεούται να προβεί σε αποδοχή της παραγγελίας και να συνάψει σύμβαση πώλησης σε προϊόντα που , λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

9.7 Τιμές πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε έξοδα αποστολής. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει και να διαθέτει ηλεκτρονικά τιμολόγια, κατά την εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία και εσείς συμφωνείται με αυτή τη μορφή έκδοσης του τιμολογίου.

9.8 Αποστολή κλειδιού – κωδικού (άδεια χρήσης)

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα αποσταλεί από την επιχείρηση μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail) για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, με τον αριθμό της παραγγελίας σας και τα στοιχεία του προϊόντος κωδικού- κλειδιού (άδεια χρήσης) που έχετε παραγγείλει. Εφόσον δεν υφίσταται κάποιος από τους λόγους απόρριψης της παραγγελίας σας, τότε θα λάβετε εντός ωρών -ημερών ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail) το οποίο θα περιέχει έναν κωδικό – κλειδί (άδεια χρήσης) καθώς και επιπλέον πληροφορίες , οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν στην ορθή χρήση της υπηρεσίας μας.  Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, διαφορετικά έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη συναφθείσα με Εμάς σύμβαση.

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να εκτελεστεί σε εύλογο χρόνο και εντός του χρονικού ορίου που σας έχουμε θέσει αμέσως παραπάνω, ωστόσο η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους : (α) το προϊόν ή υπηρεσία που παραγγείλατε έχουν καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμα. (β) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή /και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με τη πληρωμή του).

Ενεργοποίηση και διάρκεια ισχύος κλειδιού – κωδικού (άδεια χρήσης)

Αφού λάβετε τον κωδικό- κλειδί (άδεια χρήσης) έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση της υπηρεσίας μας (λογισμικού) μετά την από μέρους σας αποδοχή των όρων χρήσης για το χρονικό διάστημα που καθορίστηκε κατά την απόκτηση. Μετά την ολοκλήρωση του τεστ και την έκδοση των αποτελεσμάτων του, δεν έχετε το δικαίωμα να επαναλάβετε το τεστ δεύτερη φορά με τον ίδιο κωδικό-κλειδί (άδειας χρήσης) . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λήξη της άδειας χρήσης της υπηρεσίας μας.

Έχετε το δικαίωμα για προσωπική χρήση και μόνο να αποθηκεύσετε στον Η/Υ τα αποτελέσματα του τεστ σε μορφή PDF.

9.9 Τρόποι πληρωμής

Πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών (VISA, MasterCard και Maestro).

Όλες οι πληρωμές και οι εισπράξεις διενεργούνται μέσω της τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει αναλάβει μέσω της υπηρεσίας ePOS Paycenter  την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια.

Ξεκινώντας τη διαδικασία πληρωμής, μεταβαίνετε  αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών του Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς, οπού εκεί θα ενημερωθείτε για το ποσό της οφειλής σας και καλείστε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Η διεκπεραίωση της πληρωμής σας γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από την υπηρεσία ePOS paycenter της Τράπεζας Πειραιώς όπου και ακολουθεί ενημέρωση κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα επιστραφείτε στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας.

Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει οποιοδήποτε στοιχείο της κάρτας σας που χρησιμοποιήσατε κατά τη πληρωμή.

Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από την επιχείρηση μας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

9.10 Δικαίωμα υπαναχώρησης / επιστροφή προϊόντος

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την αποστολή τιμολογίου τότε αναγνωρίζεται αυτοματοποιημένα από το σύστημά μας ως «προμηθευτής» ενώ σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο και επιθυμεί την αποστολή απόδειξης τότε αναγνωρίζεται αυτοματοποιημένα από το σύστημά μας ως καταναλωτής.

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, και εφόσον δεν έχετε κάνει χρήση του κωδικού- κλειδιού (άδεια χρήσης) που σας έχει αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλο τρόπο για τη δημιουργία λογαριασμού στη πλατφόρμα dmedu.gr προκειμένου να πραγματοποιήσετε το τεστ. Σε περίπτωση που γίνει χρήση του κωδικού- κλειδιού (άδεια χρήσης) και συνεπώς χρήση της υπηρεσίας μας δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής του κωδικού-κλειδιού (άδεια χρήσης) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλο τρόπο, πάντως όχι πριν από την παράδοση αυτού .

Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (δηλαδή την Επιχείρηση με την επωνυμία «i-SOFTWARE PROVIDER» , η οποία εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, οδός Κανταναλέων , αριθμ. 11, τηλ. 2821049013, ΑΦΜ 065652166, Δ.Ο.Υ Χανίων και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Πηνελόπη Σπυρίδη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@dmedu.gr για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (έντυπο υπαναχώρησης). Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρονική δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστραφούν από την επιχείρηση μας όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών και αφότου επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχει γίνει χρήση του προϊόντος κωδικού- κλειδιού (άδεια χρήσης). Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή στην πιστωτική σας κάρτα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα).

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ΔΕΝ εφαρμόζεται:

α) Εφόσον έχετε κάνει χρήση της υπηρεσίας μας χρησιμοποιόντας των κωδικό -κλειδί (άδεια χρήσης) που σας έχει αποσταλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλο τρόπο για τη δημιουργία λογαριασμού στη πλατφόρμα dmedu.gr προκειμένου να πραγματοποιήσετε το τεστ.

β) Στις περιπτώσεις που η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.

γ) Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Επιστροφή χρημάτων

Εάν επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email) για την επιστροφή των χρημάτων σας. Θα γίνει επιστροφή όλων των χρημάτων που λάβαμε από εσάς εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχει γίνει χρήση του προϊόντος κωδικού- κλειδιού (άδεια χρήσης) από εσάς. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή στην πιστωτική σας κάρτα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα).

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσίαδιαφορές

Οι παρόντες όροι διέπονται  και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων χρήσης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Χανίων, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς .

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa…
η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.
Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στο email info@dmedu.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.efpolis.gr

 1. Ακυρότητα

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), δεν θα επηρεαστεί η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων Χρήσης – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης μας : info@dmedu.gr ή στο τηλέφωνο +0030 2821049013 .

0
0
Go to Top