Skip to content Skip to footer
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι είναι το DMEDU

Το DMEDU (Decision Making by Evaluating Departments of Universities) είναι ένα «ευφυές» Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την επιλογή σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και των υπόλοιπων Ιδρυμάτων και Σχολών που συγκαταλέγονται στο Μηχανογραφικό του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Σκοπός της καινοτόμου και μοναδικής στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνή χώρο εφαρμογής, είναι να υποστηρίξει τους υποψηφίους στη λήψη απόφασης επιλογής σπουδών.

Η μεθοδολογία στην οποία αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε το DMEDU, στοχεύει στο να καθοδηγήσει τον υποψήφιο στη σωστότερη επιλογή σπουδών, βάσει του δικού του κώδικα αξιών καθώς και των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της μεθοδολογίας, το DMEDU υποστηρίζεται από

Βάση δεδομένων

με τις αναγκαίες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για σπουδές και επαγγέλματα, οι οποίες δίδονται μεθοδικά και στοχευμένα προς τον χρήστη.

Υπολογιστικοί αλγόριθμοι

και στις τέσσερις φάσεις της μεθοδολογίας του DMEDU, με σημαντικότερο τον αλγόριθμο ανάλυσης πολυκριτήριων αποφάσεων από τον επιστημονικό κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας.

Ψηφιακό περιβάλλον

τη δημιουργία και σχεδιασμό ενός εύχρηστου, ψηφιακού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη της εφαρμογής. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας από την χρήση του συστήματος.  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Οι τέσσερις φάσεις εφαρμογής της μεθοδολογίας DMEDU

Στόχος της μεθοδολογίας σε πρώτη φάση είναι η δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής Ομάδας Τμημάτων και Σχολών της επιλογής σου, τα οποία θα αξιολογήσεις στα πέντε σημαντικότερα κριτήρια επιλογής σπουδών.

Τα τμήματα των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σχολών του Μηχανογραφικού έχουν ταξινομηθεί από το DMEDU σε ομάδες και υποομάδες. Για τη δημιουργία των ομάδων αυτών μελετήθηκαν αναλυτικά τα επιστημονικά και γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων καθώς και τα αντικείμενα εργασίας, τα  επαγγελματικά δικαιώματα και οι προοπτικές των αποφοίτων τους. Στόχος των παραπάνω αποτελεί η αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ των τμημάτων κι η δυναμική ομαδοποίησή τους από το DMEDU για κάθε χρήστη εξατομικευμένα.

Η μεθοδολογία, που υλοποιήθηκε και εφαρμόζει το DMEDU, ακολουθεί μια διαδικασία βημάτων. Υπολογιστικοί αλγόριθμοι σε καθοδηγούν στην επιλογή ενός επαρκούς αριθμού τμημάτων προς αξιολόγηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια Oμάδα Τμημάτων Αξιολόγησης με το ελάχιστο δυνατό αριθμό αυτών, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη βέλτιστη δυνατή αντιπροσώπευση όλων των ομάδων και υποομάδων του DMEDU. 

Στη δεύτερη φάση της μεθοδολογίας θα αξιολογήσεις τα τμήματα της αντιπροσωπευτικής ομάδας, που δημιούργησες, στα πέντε κριτήρια επιλογής σπουδών του DMEDU.

Τα τμήματα αυτά θα εμφανίζονται κατά σειρά στην οθόνη σου και θα εκφράζεις το ενδιαφέρον σου ως προς το πρόγραμμα σπουδών τους, το επαγγελματικό προφίλ και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους.

Η αξιολόγηση στο DMEDU είναι στην ουσία η έκφραση του βαθμού ενδιαφέροντός σου για τα παραπάνω κριτήρια σε μια ποιοτικά διαβαθμισμένη κλίμακα.

Στη διαδικασία της δεύτερης φάσης της μεθοδολογίας θα εκφράσεις τις προτιμήσεις σου για τα πανεπιστήμια και τις πόλεις, που θα ήθελες να φοιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο καλύπτουν τις απαιτήσεις σου, τα μελλοντικά σου σχέδια και στόχους καθώς και πιθανά άλλα κριτήρια, όπως π.χ. οικονομικά, οικογενειακά, πιθανής μετεγγραφής κ.ά.. 

Στην τρίτη φάση της μεθοδολογίας η εφαρμογή θα εμφανίσει πίνακα με την αντιπροσωπευτική Ομάδα Τμημάτων και τις αξιολογήσεις που έλαβαν από εσένα σε κάθε κριτήριο.

Τα τμήματα αυτά θα τα κατατάξεις με φθίνουσα σειρά,  βάσει των προσωπικών σου επιλογών και προτιμήσεων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και το βαθμό ενδιαφέροντός σου στα επιμέρους κριτήρια.

Από το σημείο αυτό και μετά αναλαμβάνει πλέον το DMEDU με το ενσωματωμένο αλγοριθμικό σύστημα ανάλυσης αποφάσεων να επεξεργαστεί τις επιλογές σου!

Στη διαδικασία της επεξεργασίας το DMEDU θα “εκπαιδευτεί” στη δική σου συλλογιστική και θα υπολογίσει τη σημαντικότητα που έχει για σένα κάθε κριτήριο στην επιλογή σπουδών.

Το DMEDU ελέγχει στο τέλος κάθε επεξεργασίας των δεδομένων την απόλυτη ταύτιση των αποτελεσμάτων του με τις δικές σου επιλογές. Για την επίτευξή της αναλύει τη συνδυαστική λογική σου στη σειρά κατάταξης των τμημάτων και μέσω μιας διαδραστικής επικοινωνίας θα σου προτείνει, αν χρειαστεί, αλλαγές σε επιλογές που δε συμβαδίζουν απόλυτα με τη δική σου λογική.

Η απόλυτη ταύτιση σημαίνει και την ολοκλήρωση της “εκπαίδευσης” του DMEDU!

Το DMEDU είναι έτοιμο να προσομοιώσει το δικό σου σύστημα/κώδικα αξιών και προτιμήσεων. Έχει αντιληφθεί τη συλλογιστική σου, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα σου στην επιλογή σπουδών και θα  επεκτείνει  αυτόματα την αξιολόγηση στο σύνολο των τμημάτων και σχολών του Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ)  ή Τομέα σου αν είσαι μαθητής/τρια ή απόφοιτος/η Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχα.

Το DMEDU σε απαλλάσσει από τη διαδικασία έρευνας, μελέτης και ανάλυσης δεκάδων προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί ο ανθρώπινος νους.

Στην αναφορά, που θα εκδώσει η εφαρμογή, μπορείς να δεις σε φθίνουσα κατάταξη όλα τα τμήματα του ΕΠ ή του Τομέα σου με το ποσοστό ταύτισης (αξία) τους με τη δική σου προσωπικότητα καθώς και τη σημαντικότητα (εκφρασμένη σε ποσοστιαία αξία) των κριτηρίων που επηρεάζουν την απόφασή σου στην επιλογή σπουδών.

Τα αποτελέσματα του DMEDU θα μπορείς να τα επεξεργαστείς εύκολα, να τα διαχειριστείς κατάλληλα και θα αποτελέσουν τον πολύτιμο βοηθό σου προτού ΕΣΥ λάβεις τις τελικές σου αποφάσεις για την επιλογή των σπουδών σου!

0
0
Go to Top